Övervakningsplan

Enligt lagkrav ska samtliga elnätsföretag upprätta en övervakningsplan för elnätsverksamheten som reglerar att företaget agerar opartiskt och neutralt gentemot samtliga elhandelsföretag och elproducerande företag. 

Styrelsen för Olofströms Kraft Nät AB har fastställt en övervakningsplan. Årligen ska en årsrapport skickas till Energimarknadsinspektionen med grunduppgifter hämtade främst från övervakningsplanen. Årsrapporten ska publiceras på elnätsföretagets hemsida.