Taxor för vatten och avlopp (VA) gällande fr.o.m. 2023-01-01 

 

VA-anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifterna höjs med 10 % vilket innebär att den normala avgiften för
en villa blir 170 354 kr inkl. moms.

VA-brukningsavgifter 

Brukningsavgiften höjs med ca 10 % (inkl. moms + PKV), vilket ger en
månadskostnad för Typhus A (villa med 150 m3 årsförbrukning) på ca 901 kr (819
kr 2022).
Höjningen motiveras av generella kostnadsökningar i driften (material, inhyrda
tjänster, löner, kemikalier mm).

Den rörliga brukningsavgiften höjs från 40,91 kr/m3 till 45,00 kr/m3 inkl. moms.
Den fasta avgiften för enfamiljsvillor, höjs från 3 697 kr/år till 4 067 kr/år
inkl. moms.

Höjningen av den fasta avgiften för olika mätartyper framgår av tabell i det nedersta dokumentet till höger (belopp anges inkl. moms).