Taxor för vatten och avlopp (VA)

Ändring av taxor 2021 

VA-anläggningsavgifter 
Avgifterna för flerfamiljsfastigheter, affärshus, industrifastigheter och småhus är uppdaterade med 2021 års taxor. 

VA-brukningsavgifter * 
Brukningsavgiften höjs med cirka 4, 5%  inkl. moms, i förhållande till 2020.
  
* I avgifterna avser kostnaden för vatten 40 % och avlopp 60 %.