Taxor för vatten och avlopp (VA) gällande fr.o.m. 2022-01-01 

 

VA-anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifterna oförändrade vilket innebär att den normala avgiften för en villa blir 154 867 kr inkl. moms.


VA-brukningsavgifter 

Brukningsavgiften höjs med ca 4,1 % (inkl. moms), vilket ger en månadskostnad för Typhus A (villa med 150 m3 årsförbrukning) på ca 819 kr (787 kr 2021).
Höjningen motiveras av generella kostnadsökningar i driften (material, inhyrda tjänster, löner, kemikalier mm).
Den rörliga brukningsavgiften höjs från 39,30 kr/m3 till 40,91 kr/m3 inkl. moms.
Den fasta avgiften för enfamiljsvillor, höjs från 3 551 kr/år till 3 697 kr/år
inkl. moms.
Höjningen av den fasta avgiften för olika mätartyper framgår av tabell:
(belopp anges inkl. moms)