Taxor för vatten och avlopp (VA)

Ändring av taxor 2020 

VA-anläggningsavgifter 
Avgifterna för flerfamiljsfastigheter, affärshus, industrifastigheter och småhus är uppdaterade med 2020 års taxor. 

VA-brukningsavgifter * 
Brukningsavgiften höjs med cirka 4,7 % i förhållande till 2019.
  
* I avgifterna avser kostnaden för vatten 40 % och avlopp 60 %.