Taxor för vatten och avlopp (VA) gällande fr.o.m. 2024-01-01 

 

VA-anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifterna höjs med 4,1 % vilket innebär att den normala avgiften för
en villa blir 177 339 kr inkl. moms.

VA-brukningsavgifter 

Brukningsavgiften höjs med ca 4,1 % (inkl. moms + PKV), vilket ger en
månadskostnad för Typhus A (villa med 150 m3 årsförbrukning) på ca 938 kr (901
kr 2023).
Höjningen motiveras av generella kostnadsökningar i driften (material, inhyrda
tjänster, löner, kemikalier mm).

Den rörliga brukningsavgiften höjs från 45,00 kr/m3 till 46,85 kr/m3 inkl. moms.
Den fasta avgiften för enfamiljsvillor, höjs från 4 067 kr/år till 4 234 kr/år
inkl. moms.

Höjningen av den fasta avgiften för olika mätartyper framgår av tabell i det nedersta dokumentet till höger (belopp anges inkl. moms).