Park och miljö

Affärsområdet Park och miljö arbetar med skötsel av kommunens parker och utemiljö, yttre skötsel av skolor och förskolor samt snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder. Detta utförs  på uppdrag av Olofströms kommun.