Park och miljö

Affärsområdet Park och miljö arbetar med skötsel av kommunens parker och utemiljö, yttre skötsel av skolor och förskolor samt snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder. Detta utförs  på uppdrag av Olofströms kommun. 

15838 medium image 5514   15837 medium image 5515

15836 medium image 5516   15835 medium image 5517