Inköpspolicy

Kommunen köper årligen varor, tjänster och byggentreprenader för betydande belopp. Ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverkar till att driva marknaden mot ett mer hållbart samhälle som i högre grad präglas av miljötänkande, demokrati, solidaritet och rättvisare villkor. Vid kommunens upphandlingar ska därför miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn beaktas.