Prisinformation till allmänheten

Priset på fjärrvärme beror på hur mycket värme du förbrukar.

Nedan finns information om fjärrvärmepriser enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten.


2016

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året rörlig del
15 000 kWh 13 125 kr 13 125 kr
20 000 kWh 17 500 kr 17 500 kr
30 000 kWh 26 250 kr 25 250 kr
40 000 kWh 35 000 kr 35 000 kr

(Inklusive moms)


Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 57 520 kr 22 400 kr 35 120 kr
193 MWh 131 052 kr 46 325 kr 84 727 kr
500 MWh 319 250 kr 99 750 kr 219 500 kr
1 000 MWh 615 000 kr 176 000 kr 439 000 kr

(Exklusive moms)


2017

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året rörlig del
15 000 kWh 13 395 kr 13 395 kr
20 000 kWh 17 860 kr 17 860 kr
30 000 kWh 26 790 kr 26 790 kr
40 000 kWh 35 720 kr 35 720 kr

(Inklusive moms)


Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 58 360 kr 22 680 kr 35 680 kr
193 MWh 133 068 kr 46 990 kr 86 078 kr
500 MWh 324 250 kr 101 250 kr 223 000 kr
1 000 MWh 624 500 kr 178 500 kr 446 000 kr

(Exklusive moms)