Smarta elmätare

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Vi kommer att byta ut alla elmätare och arbetet kommer ske i flera etapper.

Under våren 2020 kommer Olofströms Kraft påbörja utbyte av företagets ca 13 500 elmätare. För att uppnå målet behövs ca 2 500 – 3 000 elmätare per år bytas. Projektet beräknas pågå t.o.m. 2024

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna kring elmätarbytet. När nya frågor dyker upp fyller vi på med mer information nedan.