Under våren 2020 kommer Olofströms Kraft påbörja utbyte av företagets ca 13 500 elmätare. För att uppnå målet behövs ca 2 500 – 3 000 elmätare per år bytas. Projektet beräknas pågå t.o.m. 2024. Här kan du läsa vår policy för elmätning.

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna kring elmätarbytet. När nya frågor dyker upp fyller vi på med mer information nedan.