Säkerhet nära elektriska ledningar

El är alltid en farlig företeelse och det är mycket viktigt att man utifrån detta lär sig att handskas med den på rätt sätt. För att förhindra skador på person och egendom finns noggranna regler och bestämmelser för elnätsföretaget. Följande regler är avsedda att skydda de som arbetar eller befinner sig i närheten av en ledning, men även för att ge skydd åt ledningen.

Att bo och leva intill elektriska ledningar innebär ofta att fritidsaktiviteter förkommer i närheten av dessa. I publikationen nedan kan du läsa om hur du kan bete dig och hur du undviker de faror som kan förekomma.

Denna information har tagits fram av elnätsföretagen och i samarbete med berörda myndig-heter för att hjälpa dig undvika personskador av elektricitet samt att minska risken att orsaka materiella skador.