Nätutvecklingsplan

I år ska Olofströms Kraft, liksom alla svenska elnätsbolag, för första gången ta fram en nätutvecklingsplan för hela vårt elnät.

Vi följer Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter med innehållsstruktur och givna rubriker. Planen ska bland annat visa prognos för kommande kapacitetsbehov, begränsningar, flexibilitetstjänster och kommande investeringar i vårt elnät för en 10-årsperiod. En nätutvecklingsplan ska offentliggöras minst vart annat år framöver. Allt enligt elmarknadsdirektivet från 2019. 

Nätutvecklingsplan 2025-2034 ska lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 31 december 2024.

 

Syfte

Syftet med nätutvecklingsplanen är enligt Energimarknadsinspektionen att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande 5 till 10 åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och nya förbrukare inklusive laddningsstationer för elfordon. 

Läs mer om nätutvecklingsplan på Ei.se

 

Vad innehåller en nätutvecklingsplan?

En nätutvecklingsplan är en välgrundad prognos över investeringar under kommande 5–10 år. Tonvikten i planen ska ligga på den utveckling av distributionsinfrastrukturen som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last, inklusive laddningsstationer för elfordon. Nätutvecklingsplaner ska offentliggöras minst vartannat år.

Läs mer om nätutvecklingsplaner

 

Nätutvecklingsplan 2024 för Olofströms Kraft Nät AB

Nedan finns Olofströms Kraft preliminära utvecklingsplan till samrådet:

Nätutvecklingsplan 2024, version 1.0
 

Frågor, synpunkter eller förbättringsförlag lämnas i formuläret nedan.

Namn: 

Mejl: 

Kommentarer: