Elnät avgiftstaxa

Taxor 2019

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2019 höja elnätsavgiftstaxan med 4,0 % (inklusive moms) i förhållande till 2018 års taxa (enligt styrelsebeslut 2018-11-27).

Höjningen grundar sig på förbättrad kvalitet och leveranssäkerhet samt ökade kostnader för abonnemang i vårt överliggande nät.

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Taxa 100-106
lågförbrukning

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

*       100  (lgh)

16

1 780

21,5

101

16

3 595

21,5

102

20

5 151

21,5

103

25

6 511

21,5

104

35

9 498

21,5

105

50

11 660

21,5

106

63

16 326

21,5

107

80

21 579

21,5

108

100

28 569

21,5

109

125

36 924

21,5

110

160

48 970

21,5

111

200

62 379

21,5

 

Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh (exkl. moms)

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).

 

* Taxa 100 är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus. Det ska finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter, samtliga elmätare inom en huskropp ska vara samlad på ett ställe, samt att fastighetsägaren har abonnemang för allmänna utrymmen (taxa 101 eller större).

 

De fasta och rörliga nätavgifterna inkluderar elsäkerhetsavgift med 9:50:- nätövervakningsavgift med 3:-- samt moms 25 %.

 

Enligt riksdagsbeslut uttages årligen en statlig elberedskapsavgift med 39:20:-- samt moms 25 %.