Elnätavgiftstaxa

Taxor 2019

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2019 höja elnätsavgiftstaxan med 4,0 % (inklusive moms) i förhållande till 2018 års taxa (enligt styrelsebeslut 2018-11-27).

Höjningen grundar sig på förbättrad kvalitet och leveranssäkerhet samt ökade kostnader för abonnemang i vårt överliggande nät.

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16

1 780

21,5

16

3 595

21,5

20

5 151

21,5

25

6 511

21,5

35

9 498

21,5

50

11 660

21,5

63

16 326

21,5

80

21 579

21,5

100

28 569

21,5

125

36 924

21,5

160

48 970

21,5

200

62 379

21,5

 

Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh (inkl moms)

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).

 

* Taxa 100 är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus. Det skall finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter, samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlad på ett ställe, samt att fastighetsägaren har abonnemang för allmänna utrymmen (taxa 101 eller större).

 

De fasta och rörliga nätavgifterna inkluderar elsäkerhetsavgift med 9:50, nätövervakningsavgift med 3:-- samt moms 25 %.

 

Enligt riksdagsbeslut uttages årligen en statlig elberedskapsavgift med 45:-- samt moms 25 %.