Elnät avgiftstaxa

Taxor 2023

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att sänka den rörliga nätavgiften fr.o.m.
2023-01-08. Grunden för sänkningen beror på sänkt elöverföringsavgift på regionnätet.

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16 (per lgh)

1 866 24,73

16

3 841 24,73

20

5 524 24,73

25

6 994 24,73

35

10 184 24,73

50

12 631 24,73

63

17 714 24,73

 

Energiskatt tillkommer med 49 öre/kWh (inklusive moms).


Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).


* Taxa 100 är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus. Det skall finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter, samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlad på ett ställe samt att fastighetsägaren har abonnemang för allmänna utrymmen (taxa 101 eller större).


Den fasta och rörliga nätavgiften inkluderar elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift.