Elnät avgiftstaxa

Taxor 2022

Styrelsen i Olofströms Kraft beslutade 2021-11-19 att höja den rörliga förbrukningsdelen med 1,7 öre /kWh (exkl moms). för 2022. Höjningen görs eftersom vi som elnätsägare har fått en kostnadsökning för anslutning till det överliggande nätet. Även det ökande elpriset har gett merkostnader för våra överföringsförluster i ledningsnätet.  

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16 (per lgh)

1 835

23,6

16

3 706

23,6

20

5 311

23,6

25

6 713

23,6

35

9 791

23,6

50

12 021

23,6

63

16 831

23,6

 

 

Energiskatt tillkommer med 36 öre/kWh (exkl moms).

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).

De fasta och rörliga nätavgifterna inkluderar elsäkerhetsavgift med 11:10 kr, nätövervakningsavgift med 4:35 kr, elberedskapsavgift med 39:20 kr samt moms 25 %.