Elnät avgiftstaxa

Taxor 2021

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2021 inte höja elnätsavgiftstaxan i förhållande till 2020 års taxa (enligt styrelsebeslut 2020-10-09). 

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16 (per lgh)*

1 835

21,5

16

3 706

21,5

20

5 311

21,5

25

6 713

21,5

35

9 791

21,5

50

12 021

21,5

63

16 831

21,5

80

22 248

21,5

100

29 454

21,5

125

38 068

21,5

160

50 489

21,5

200

64 313

21,5

 

Energiskatt tillkommer med 35,6 öre/kWh (exkl moms).

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).

* Taxa 100 är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus. Det skall finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter, samtliga elmätare inom en huskropp skall vara samlad på ett ställe, samt att fastighetsägaren har abonnemang för allmänna utrymmen (taxa 101 eller större).

De fasta och rörliga nätavgifterna inkluderar elsäkerhetsavgift med 10:20 kr, nätövervakningsavgift med 4:35 kr, elberedskapsavgift med 39:20 kr samt moms 25 %.