Elnät avgiftstaxa

Taxor 2020

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2020 höja elnätsavgiftstaxan med 2,0 % (inklusive moms) i förhållande till 2019 års taxa (enligt styrelsebeslut 2019-10-10).

Höjningen grundar sig på kommande kostnadsökningar på materiel.

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Taxa 100-106
lågförbrukning

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

*       100  (lgh)

16

1 835

21,5

101

16

3 706

21,5

102

20

5 311

21,5

103

25

6 713

21,5

104

35

9 791

21,5

105

50

12 021

21,5

106

63

16 831

21,5

107

80

22 248

21,5

108

100

29 454

21,5

109

125

38 068

21,5

110

160

50 489

21,5

111

200

64 313

21,5

 

Energiskatt tillkommer med 35,3 öre/kWh (exkl. moms)

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).

 

* Taxa 100 är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus. Det ska finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter, samtliga elmätare inom en huskropp ska vara samlad på ett ställe, samt att fastighetsägaren har abonnemang för allmänna utrymmen (taxa 101 eller större).

 

De fasta och rörliga nätavgifterna inkluderar elsäkerhetsavgift med 10:20 kr, nätövervakningsavgift med 4:35 kr samt moms 25 %.

 

Enligt riksdagsbeslut uttages årligen en statlig elberedskapsavgift med 39:20 kr samt moms 25 %.