Elnätavgiftstaxa

Taxor 2018

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2018 höja elnätsavgiftstaxan med 4,0 % (inklusive moms) i förhållande till 2017 års taxa (enligt styrelsebeslut 2017-10-13).

Höjningen grundar sig på förbättrad kvalitet och leveranssäkerhet samt ökade kostnader för abonnemang i vårt överliggande nät.