Elnät avgiftstaxa

Taxor 2020

Styrelsen i Olofströms Kraft har beslutat att från och med 1 januari 2020 höja elnätsavgiftstaxan med 2,0 % (inklusive moms) i förhållande till 2019 års taxa (enligt styrelsebeslut 2019-10-10).

Höjningen grundar sig på kommande kostnadsökningar på materiel.

 

Taxetyp

Fast & rörlig nätavgift (inkl moms)

Mätarsäkring
Ampere

Fast avgift
kr/år

Rörlig nätavgift
öre/kWh

16 (per lgh)*

1 835

21,5

16

3 706

21,5

20

5 311

21,5

25

6 713

21,5

35

9 791

21,5

50

12 021

21,5

63

16 831

21,5

80

22 248

21,5

100

29 454

21,5

125

38 068

21,5

160

50 489

21,5

200

64 313

21,5

 

Energiskatt tillkommer med 35,3 öre/kWh (exkl. moms)

Vid överföring gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar ” NÄT 2012 K (konsument) resp NÄT 2012 N (näringsidkare).

 

* Lägenhetsabonnemang max 3x16A är avsedd för flerbostadshus där det finnas en gemensam servis för fyra eller flera abonnemang i samma huskropp, samtliga elmätare inom en huskropp ska vara samlad på ett ställe, samt att fastighetsägaren har abonnemang för de allmänna utrymmena på fastigheten (abonnemang 16-25 A eller större). En förutsättning för tillämpning av lägenhetstariff är att lägenheterna ej får ha individuell uppvärmning.
Gäller från den 2020-01-01

 

De fasta och rörliga nätavgifterna inkluderar elsäkerhetsavgift med 10:20 kr, nätövervakningsavgift med 4:35 kr samt moms 25 %.

 

Enligt riksdagsbeslut uttages årligen en statlig elberedskapsavgift med 39:20 kr samt moms 25 %.