Fjärrvärme

Affärsområdet Fjärrvärme producerar och distribuerar fjärrvärme till kunder inom Olofströms kommun via egna pannanläggningar och kulvertar. 

1998 byggdes vårt första biobränslebaserade fjärrvärmeverk. Denna anläggning byggdes ut 2002 med ytterligare en panna. Anläggningen är dimensionerad för en årsproduktion av cirka 50 GWh värmeenergi. 

Bränslet utgörs av lokalproducerat flis och skogsavfall. Biobränslebaserad fjärrvärme ger en kretsloppsanpassad och mycket miljövänlig energiförsörjning. Detta ger stora miljövinster jämfört med vår tidigare, gasolbaserade värmeproduktion.

Teknisk data

Byggår 1998 och 2002
Kapacitet 8 MW RGK 1 MW
Konstruktionstryck 6 bar
Rökgastemperatur 200 °C
Framledningtemperatur 90 °C
Returtemperatur 45 °C
Stoftemission 50 mg/Nm3
Bränsle Flis 35-55 % fukthalt
Omsättning 24 mkr
Försäljning 42 GWh

 

Kretslopp genom askåterföring

Vi återför askan från vårt värmeverk till skogen. Detta innebär att vi sluter ett kretslopp i naturen. 

Från skogen tar vi ut skogsrester, som till exempel toppar, grenar och bark, som vi eldar i värmeverket. Askan (restprodukten) som blir kvar förs tillbaka till skogen. Där fungerar den som näring och kompenserar förlusten som det blir att ta ut träden från skogen. I och med detta tillförs ingen koldioxid och samtidigt fungerar askan som näringsmedel till naturen.