Styrelsen

Ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är valda av Kommunfullmäktige för perioden år 2023 till första årsstämman år 2027, med tillträde 5 maj 2023.

Ledamöter

Ordinarie

Suppleanter

Miroslav Milurovic, ordf (S)

Dan Orvegren (S)

Andreas Brovall, v ordf (C)

Håkan Assarsson (S)

Ingeborg Braun (S)

Bengt-Olof Nilsson (C)
Johan Johansson (M) Magnus Larsson (M)
Max Nielsen (SD) Peter Stenberg (SD)
   

Lekmannarevisorer

 

Kjell Åke Nils Gunnar Karlsson (S)

 

Britt-Marie Rosen (S)

 

Stämmombud

Observatör

Annika Sjöstedt (S) Malin Åman (C)