Styrelsen

Ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är valda av Kommunfullmäktige för tid from 2015-03-25 -- 2019-03-31

 

Ledamöter

Ordinarie

Suppleanter

Miroslav Milurovic, ordf (s)

Johnny Andreasson (s)

Ola Bengtsson, v ordf (s)

Henrik Johansson (s)

Ingeborg Braun (s)

Mattias Karlsson (m) 

Rolf Liljekvist (fp)

 

Andreas Brovall (c)

 
   

Lekmannarevisorer

 

Tommy Danielsson (m)

 

Maurits Rehn (s)