Styrelsen

Styrelsen och suppleanter är vald för tiden till och med ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige 2014.

 

Ledamöter

Ordinarie

Suppleanter

Miroslav Milurovic, ordf (s)

Johnny Andreasson (s)

Ola Bengtsson, v ordf (s)

Henrik Johansson (s)

Maarit Torikka (s)

Majvi Tingstedt (s)

Rolf Liljekvist (fp)

Mattias Karlsson (m) 

Andreas Brovall (c)

Bengt Jämstorp (kd)
   

Lekmannarevisorer

 

Tommy Danielsson (m)

 

Maurits Rehn (s)