Styrelsen

Ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är valda av Kommunfullmäktige för tid fr.o.m. 2019-04-30  t.o.m 2023-04-30

 

Ledamöter

Ordinarie

Suppleanter

Miroslav Milurovic, ordf (S)

Johnny Andreasson (S)

Ola Bengtsson, v ordf (S)

Ann Rajalampi (S)

Ingeborg Braun (S)

Mattias Karlsson (M) 

Monica Skyvell (SD)

Bengt Jämstorp (KD)

Andreas Brovall (C)

Peter Holmström (SD)
   

Lekmannarevisorer

 

Lars-Göran Ohlsson (M)

 

Britt-Marie Rosen (S)

 

Stämmombud

Observatör

Annika Sjöstedt (S) Malin Åman (C)