Var är en kilowatt-timme?

All elanvändning i ditt hem mäts i enheten kilowatt-timme (kWh).

Varje elartikel är märkt med ett Wattal = Effekt (W). 

Energimängd (kWh) = Effekt (W) x Tid (timmar, h) 

1 kWh = 1000W använt i 1 timme. 

 

Exempel:

En dammsugare på 1000W som används 1 timme = 1 kWh.

En 40W glödlampa som lyser i 25 timmar = 1 kWh.