Energitips

Använd el till det du vill och på det sätt du vill. Smart, medvetet och du kan göra ditt liv bekvämare, enklare, tryggare, varmare och ljusare. Men stoppa onödan.

En smart energianvändning är bra både för den egna hushållskassan och hela jordklotet. Och alla kan hjälpa till! 

Om det är en enda grad kallare ute kan det innebära att din villa behöver 5 % mer energi till uppvärmning. Om det dessutom blåser kan det innebära 15% mer energi för uppvärmning.
Sänk temperaturen inomhus: Ett tips är att mäta temperaturen med termometrar på olika ställen i huset. Täta dragiga fönster  och ytterdörrar. Ha alltid dörrar till kalla utrymmen stängda och bor du i ett hus där du inte använder alla utrymmen, sänk temperaturen i de utrymmen du inte nyttjar.

En enda grad sänkning innbär en minskning av uppvärmningsenergin med ca 5 %

  • Värmepumpar, oljepannor och andra uppvärmningssystem har en begränsad livslängd. Ju äldre uppvärmningssystem desto mer energikrävande. Om din elanvändning ökar för varje år kan det vara en indikation på att ditt värmesystem har åldrats.
  • Stäng av på riktigt! Utan energi blir det kallt, mörkt och det innebär mer jobb. Det är energibesparande att stänga av apparater man inte använder. Datorer, tv-apparater och musikanläggningar i standbyläge förbrukar ca 500 kWh/år i ett normalhushåll.
     

Energi- och klimatrådgivningen i Blekinge är en kostnadsfri och oberoende tjänst som kommunerna i Blekinge erbjuder hushåll, företag och föreningar/organisationer inom länet. Med stöd av Energimyndigheten och Energikontor Sydost jobbar de för energieffektivisering, minskad användning av fossila bränslen och en mer klimatanpassad konsumtion. Detta gör de genom enskild rådgivning, informationsmaterial, föreläsningar, nätverkande, m m. Kontakta dem för mer information och tips kring energi.