Fiber i Vilshult - Skälmershult

Arbetet är ett större projekt som förväntas hålla på ca 1 år fr.o.m. vecka 34 år 2020.

 

Från och med vecka 34 år 2020 kommer vi att befinna oss i och omkring området Vilshult - Skälmershult. Arbetet fokuseras på att gräva ner fiber i området och samtidigt genomför vi förstärkningsarbete på elnätet. Gatubelysningen kommer dessutom att bytas ut till ny modern utrustning.

Arbetet kommer delvis att bedrivas invid väg vilket kan medföra begränsad framkomlighet. Vi ber er att visa hänsyn och ta det försiktigt när ni passerar.

Projektstart

Vecka 34, 2020

 

Beräknat projektslut

2021

 

Område

Vilshult - Skälmershult

 

Information

 


Schaktarbete i Halens naturreservat

Genom att byta ut befintlig luftledning mot kabel i marken förbättrar vi leveranssäkerheten i elnätet. Arbetet förväntas hålla på till i mitten av oktober.

Läs mer


Byte till smartare elmätare

Under hösten kommer vi att påbörja det stora mätarbytesprojektet för att uppnå regeringens krav på att alla kunder år 2025 ska ha smarta elmätare. 

Läs mer


Ombyggnation i Pilens ställverk

Omfattande projekt där vi bygger om Pilens ställverk med ny transformator, nya brytare och ny övervakning.

Läs mer


  

Fiber och el i Farabol

Mycket begränsad framkomlighet när vi gräver sista etappen, södergående mot Linön.

Läs mer