Fiber och nedgrävning av el i Farabol

Fram till i mitten av september kommer vi att samschakta och gräva ner fiber och el i Farabol med omnejd.

 

Arbetet med att gräva ner fiber och elnätet i Farabol har pågått en tid och nu är vi inne på sista etappen som sträcker sig söderut mot Linön. Vi driftsäkrar elnätet genom att byta ut luftkabel mot nedgrävd markkabel samtidigt som vi gräver ner fiber. Vi ska även installera nya transformatorstationer på tre olika ställe. Projektet förväntas stå klart i vecka 38 och fram till dess är det mycket begränsad framkomlighet.

Projektstart

2020

 

Beräknat projektslut

Vecka 38, 2020

 

Område

Farabol

 

Information

Områdesskiss


Schaktarbete i Halens naturreservat

Genom att byta ut befintlig luftledning mot kabel i marken förbättrar vi leveranssäkerheten i elnätet. Arbetet förväntas hålla på till i mitten av oktober.

Läs mer


Byte till smartare elmätare

Under hösten kommer vi att påbörja det stora mätarbytesprojektet för att uppnå regeringens krav på att alla kunder år 2025 ska ha smarta elmätare. 

Läs mer


Fiber i Vilshult - Skälmershult

Ett större projekt som färväntas hålla på ca 1 år från start i augusti 2020. Fiber ska grävas ner samtidigt som vi utför förstärkningsarbete på elnätet och sätter upp ny belysning.

Läs mer


Ombyggnation i Pilens ställverk

Omfattande projekt där vi bygger om Pilens ställverk med ny transformator, nya brytare och ny övervakning.

Läs mer