Schaktarbete i Halens naturreservat

Schaktarbetet i Halens naturreservat fortsätter efter ett sommaruppehåll.

 

Under vecka 22-29 genomfördes schaktarbete längs vandrings- och ridleden i Halens naturreservat, mellan Metallstugan och Bergatorpet. Nu efter sommaren fortsätter arbetet mellan Halens camping och Metallstugan och förväntas vara klart i mitten av oktober. Eftersom schaktarbetet sker delvis invid väg kan det innebära begränsad framkomlighet och vi ber er att ta det försiktigt. 

Projektstart

2020-05-25

 

Beräknat projektslut

Oktober 2020

 

Område

Halens naturreservat

 

Information

Områdesskiss


Byte till smartare elmätare

Under hösten kommer vi att påbörja det stora mätarbytesprojektet för att uppnå regeringens krav på att alla kunder år 2025 ska ha smarta elmätare. 

Läs mer


Fiber i Vilshult - Skälmershult

Ett större projekt som färväntas hålla på ca 1 år från start i augusti 2020. Fiber ska grävas ner samtidigt som vi utför förstärkningsarbete på elnätet och sätter upp ny belysning.

Läs mer


Ombyggnation i Pilens ställverk

Omfattande projekt där vi bygger om Pilens ställverk med ny transformator, nya brytare och ny övervakning.

Läs mer


  

Fiber och el i Farabol

Mycket begränsad framkomlighet när vi gräver sista etappen, södergående mot Linön.

Läs mer