Byte till smartare elmätare

Under hösten kommer vi påbörja det stora mätarbytesprojektet för att uppnå egeringens krav på att alla kunder år 2025 ska ha smarta elmätare. 

 

Under hösten kommer vi påbörja det stora mätarbytesprojektet. I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Totalt ska Olofströms Kraft byta ca 13 500 elmätare och för att uppnå målet behöver vi byta ca 2 500 – 3 000 elmätare per år.

Läs mer om projektet här.

Projektstart

2020-10-01

 

Projektslut

2025-01-01

 

Område

Hela Olofströms Krafts elnätsområde

 

Information

Svar på frågor.

Regeringens förordning (1999:716).


Schaktarbete i Halens naturreservat

Genom att byta ut befintlig luftledning mot kabel i marken förbättrar vi leveranssäkerheten i elnätet. Arbetet förväntas hålla på till i mitten av oktober.

Läs mer


Fiber i Vilshult - Skälmershult

Ett större projekt som färväntas hålla på ca 1 år från start i augusti 2020. Fiber ska grävas ner samtidigt som vi utför förstärkningsarbete på elnätet och sätter upp ny belysning.

Läs mer


Ombyggnation i Pilens ställverk

Omfattande projekt där vi bygger om Pilens ställverk med ny transformator, nya brytare och ny övervakning.

Läs mer


  

Fiber och el i Farabol

Mycket begränsad framkomlighet när vi gräver sista etappen, södergående mot Linön.

Läs mer