Pågående projekt

Vi jobbar hela tiden med olika projekt i vårt nätområde i syfte att förbättra och förstärka elnätet. Ambitionen är att vi ska ha säkra elleveranser år 2025, så ingen blir drabbad av ett avbrott längre än 24 timmar, oavsett var som händer.

Har du sett vår personal ute och undrar vad som är på gång? Nedan kan du läsa om några större projekt som vi arbetar med just nu.


Schaktarbete i Halens naturreservat

Genom att byta ut befintlig luftledning mot kabel i marken förbättrar vi leveranssäkerheten i elnätet. Arbetet förväntas hålla på till i mitten av oktober.

Läs mer


Byte till smartare elmätare

Under hösten kommer vi att påbörja det stora mätarbytesprojektet för att uppnå regeringens krav på att alla kunder år 2025 ska ha smarta elmätare. 

Läs mer


Fiber i Vilshult - Skälmershult

Ett större projekt som färväntas hålla på ca 1 år från start i augusti 2020. Fiber ska grävas ner samtidigt som vi utför förstärkningsarbete på elnätet och sätter upp ny belysning.

Läs mer


Ombyggnation i Pilens ställverk

Omfattande projekt där vi bygger om Pilens ställverk med ny transformator, nya brytare och ny övervakning.

Läs mer


  

Fiber och el i Farabol

Mycket begränsad framkomlighet när vi gräver sista etappen, södergående mot Linön.

Läs mer