Ombyggnation i Pilens ställverk

Ett stort och omfattande projekt som färväntas pågå till slutet av år 2021.

 

I Pilens ställverk bygger vi om mottagningsstationen för att kunna driftsäkra elnätet ytterligare. Under arbetets gång kommer vi bland annat att utöka ställverket med en styck 130/50/10 kV transformator samt nya 10 kV brytare. Vi kommer även att förnya övervakningssystemet. Arbetet är omfattande och beräknas vara klart kvartal 4 år 2021. 

Projektstart

2020

 

Beräknat projektslut

Q4, 2021

 

Område

Pilens ställverk Olofström

 

Information

 


Schaktarbete i Halens naturreservat

Genom att byta ut befintlig luftledning mot kabel i marken förbättrar vi leveranssäkerheten i elnätet. Arbetet förväntas hålla på till i mitten av oktober.

Läs mer


Byte till smartare elmätare

Under hösten kommer vi att påbörja det stora mätarbytesprojektet för att uppnå regeringens krav på att alla kunder år 2025 ska ha smarta elmätare. 

Läs mer


Fiber i Vilshult - Skälmershult

Ett större projekt som färväntas hålla på ca 1 år från start i augusti 2020. Fiber ska grävas ner samtidigt som vi utför förstärkningsarbete på elnätet och sätter upp ny belysning.

Läs mer


  

Fiber och el i Farabol

Mycket begränsad framkomlighet när vi gräver sista etappen, södergående mot Linön.

Läs mer