Säsongsbetonat arbete

Vårt arbete är säsongsbetonat. Efter vintern sopas vintergruset bort från gång- och cykelvägarna. Sedan är det dags att plantera vårblommor, som sedan följs av sommarblommor och därefter höstblommor. Senare under hösten ser vi till att ta bort löv från kommunens områden. På vintern är det i första hand snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder som gäller. Vi utför också en del skogsbrukstjänster.

Varje år planteras...

  • 170 kvadratmeter rabatter 
  • 140 blomlådor och urnor  
  • 5 600 vårblommor 
  • 8 500 sommarblommor 
  • 14 000 höstlökar 
  • 1 200 höstväxter 

Vintergrus sopas bort från gång- och cykelvägarna   Vintergrus sopas bort från gång- och cykelvägarna

Krattning efter vintern   Sommarblomsterarrangemang

Plantering av lökar på hösten   Borttagning av löv på kommunens områden

Snöröjnings- och halkbekämpning under vintern   Skogsbrukstjänster under vintern