Löpande arbete

Under hela året utförs löpande arbete. 

Arbetet består i: 

  • Skötsel och tillsyn av kommunens lekplatser
  • Vattning, ogräsbekämpning, skötsel av dammar och städning av gator och torg
  • Gräsklippning och gräsröjning

Skötsel och tillsyn av kommunens lekplatser   Vattning

Ogräsbekämpning   Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning   Städning av gator och torg

Gräsklippning   Skötsel av dammar