Vattenkraft

I Holjeån ligger våra två vattenkraftsstationer Södra Sund och Gonarp. I Ronnebyån ligger våra tre vattenkraftsstationer Klåvben, Långgölsmåla och Krokfjorden.

Den totala produktionen är cirka 14,5 GWh.

Holjeån

Södra Sund

 • Beläget vid Holjeån
 • Uppstartår 1924
 • Fallhöjd 4,5 m
 • Effekt 110 kW
 • Produktion 0,5 GWH/år
Södra Sunds kraftstation Bron vid Södra sund 
Södra Sunds kraftstation Bron vid Södra Sund

 

Gonarp

 • Beläget vid Holjeån
 • Uppstartår 1938
 • Fallhöjd 5 m
 • Effekt 220 kW
 • Produktion 1,0 GWH/år
Gonarps kraftstation  Dammfästet vid Gonarps kraftstation
Gonarps kraftstation Dammfästet vid Gonarps kraftstation

 

Ronnebyån

Klåvben (Delägt 50 % Sydkraft Hydropower AB)

 • Beläget vid Ronnebyån
 • Uppstartår 1949
 • Fallhöjd 24 m
 • Effekt 2 700 kW
 • Produktion 9,0 GWH/år
Klåvbens kraftstation Regulatorn i Klåvbens kraftstation 
Klåvbens kraftstation Regulatorn i Klåvbens kraftstation

 

Långgölsmåla

 • Beläget vid Ronnebyån
 • Uppstartår 1935
 • Helrenoverad 2014
 • Fallhöjd 11 m
 • Effekt 1 450 kW
 • Produktion 5,5 GWH/år
Långgölsmåla kraftstation Generatortopp vid Långgölsmåla kraftstation
Långgölsmåla kraftstation Generatortopp vid Långgölsmåla kraftstation

 

Krokfjorden

 • Beläget vid Ronnebyån
 • Uppstartår 1990
 • Fallhöjd 14 m
 • Effekt 1 450 kW
 • Produktion 4,5 GWH/år
Krokfjordens kraftstation Generatorn i Krokfjordens kraftstation
Krokfjordens kraftstation Generatorn i Krokfjordens kraftstation