02 Nov 2016 07:11 | 03 Nov 2016 00:11

Planerat underhåll på delar av fjärrvärmenätet den 2 november

Onsdagen den 2 november mellan klockan 08.00 - 12.00 planeras underhåll på delar av fjärrvärmeverket i centrala Olofström.

OBS! Uppdaterad tid! 

I samband med underhållet kommer fjärrvärmen att stängas av, och de berörda fastigheterna kommer inte att få ut varmvatten från kranarna och värmen i fastigheten kommer inte att fungera. 

Underhållet är en förebyggande åtgärd som görs på kulvertnätet för att säkerställa driften till vintern. 

Berörda fastigheter är:  
- Bredgatan 2, 7, 10-12, 11, 15, 21, 22-28, 32, 33, 34
- Östra Storgatan 2, 3, 5, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25, 27
- Ågatan 3
- Kapellgatan 1, 5, 7, 8, 9, 10

För frågor, kontakta: Jonas Eriksson på 0454 - 980 84. 

Rödmarkerade fastigheter på kartan är de som berörs vid underhållet. 

 

Aktuella driftstörningar