Juni 2016

23 juni 2016 | Akut

Driftstörning elnät

Flera kunder drabbades av ett strömavbrott, ca 1,5 tim (under natten) vilket orsakades av ett transformatorfel i vår mottagningsstat...

15 juni 2016 | Planerad driftstörning El

Avbrott för alla våra kunder

Avbrottet på elnätet som inträffade för en kvart sedan och som drabbade alla våra kunder skedde utom vår kontroll. Det var ett tekniskt f...