Oktober 2017

24 oktober 2017 | Akut

Akut underhåll av elnät i Filkesboda

Idag, tisdag 24 oktober, klockan 12:00-16:00 har vi ett strömavbrott i Filkesboda och Getatorpet. Avbrottet beror på ett akut underhållsarbete.

18 oktober 2017 | Planerad driftstörning El

Planerat strömavbrott Gåragöl N och Ljusaryd

Onsdagen den 18 oktober klockan 09:30-12:00 planeras ett strömavbrott som berör anläggningsadresserna Gåragölsvägen och Ljusarydsvägen. ...

06 oktober 2017 | Akut

Strömavbrott Orbacken

Just nu har vi ett strömavbrott på Orbacken i Gränum. Avbrottet beror på en skadad kabel. Arbete pågår och förväntas hålla på till ca klockan 12:00...

05 oktober 2017 | Planerad driftstörning El

Planerat strömavbrott i Gränum

Torsdagen den 5 oktober klockan 08:00-08:30 samt fredagen den 6 oktober klockan 14:00-15:00 planeras ett strömavbrott som berör fastighet...