15 Jan 2019 08:01 | 15 Jan 2019 13:01

Avbrott på fjärrvärmenätet

Tisdagen den 15 januari klockan 08:00-13:00 planeras ett avbrott på värme och varmvatten till delar av Ekerydsplan och Nordenbergskolan. Information ska skickats till berörda kunder.

Avbrottet beror på installationsarbete. Vänligen observera att det endast är värmen och varmvattnet som påverkas. Kallvattnet ska fungera som vanligt under arbetet. Efter avbrottet kan det ta en liten stund innan allt är på full effekt igen.

Aktuella driftstörningar