03 Sep 2019 14:09 | 04 Sep 2019 16:09

Avbrott på fjärrvärme

UPPDATERING onsdag 4 september, 11:30 – Fjärrvärmeavbrottet på Äppelvägen, Hantverkshuset och brandstationen är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått värme och varmvatten tillbaka. Om fortsatt fel föreligger kontakta kundtjänst på tel. 0454 – 980 00

 

UPPDATERING onsdag 4 september, 09:00 – Under morgonen har arbete påbörjats med att laga läckan på fjärrvärmenätet. I dagsläget är vår prognos att kunder på Äppelvägen, Hantverkshuset och brandstationen bör ha fjärrvärmen åter vid lunchtid idag onsdagen den 4 september.

UPPDATERING 19:50 – Dessvärre har våra tekniker inte kunnat laga läckan på fjärrvärmenätet och kunder på Äppelvägen, Hantverkshuset och brandstationen är fortsatt utan värme och varmvatten. Arbetet kommer fortsätta under onsdagen den 4 september.
Vi beklagar de olägenheter detta medför! 

UPPDATERING 16:30 - Vi har lokaliserat läckan på fjärrvärmenätet till södra Ekeryd. Samtliga kunder förutom Äppelvägen, Hantverkshuset och brandstationen beräknas ha värme och varmvatten åter ca 18:00.
I dagsläget har vi ingen prognos på när kunder på Äppelvägen, Hantverkshuset och brandstationen kommer ha fjärrvärmen åter men vi uppdaterar informationen löpande under kvällen.

 

För tillfället har vi avbrott på fjärrvärmen som berör alla våra kunder med fjärrvärme i Olofström och Jämshög. De drabbade fastigheterna saknar varmvatten och värme. Läcksökning pågår och för tillfället har vi ingen prognos på när felet kan vara åtgärdat, men vi uppdaterar informationen löpande.

Aktuella driftstörningar