27 Nov 2018 13:11 | 27 Nov 2018 14:11

Underhållsarbete vid Ryssbergets fritidsområde

Idag tisdagen den 27 november klockan 13:10 -14:20 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter vid Ryssbergets fritidsområde. Information ska skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på ett akut underhållsarbete.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar