27 Nov 2018 09:11 | 27 Nov 2018 10:11

Underhållsarbete vid Ryssbergets fritidsområde

Idag tisdagen den 27 november klockan 09:50 -10:20 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter vid Ryssbergets fritidsområde. Information ska skickats till berörda kunder.

Avbrottet beror på ett akut underhållsarbete.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar