14 Feb 2019 09:02 | 14 Feb 2019 12:02

Underhållsarbete i Vilshult

Torsdagen den 14/2 klockan 09:30-12:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Vilshult. Information ska skickats till berörda kunder.
Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.
Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar