15 Feb 2019 13:02 | 15 Feb 2019 14:02

Underhållsarbete i Gonarp

Fredagen den 15/2 klockan 13:00-14:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Gonarp. Information ska skickats till berörda kunder.
Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.
Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar