16 Oct 2018 10:10 | 16 Oct 2018 10:10

Planerat strömavbrott i Pukavik

Eftersom vi behöver göra en akut åtgärd i elnätet kommer vi idag den 16 oktober klockan 10:00-10:30 bryta strömmen i Pukavik. Avbrottet berör kunder med fastigheter på Björkenäsvägen, Ekholmsvägen, Lindholmsvägen, Notholmsvägen, Åholmsvägen och Örnholmsvägen. Information ska ha skickats till berörda kunder.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar