26 Mar 2019 13:03 | 26 Mar 2019 15:03

Strömavbrott i Örnavik och Norje

Idag tisdagen den 26 mars klockan 13:00-15:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Örnavik och Norje. Information ska skickats till berörda kunder.
Avbrottet beror på akut byte av ett kabelskåp. Vi beklagar den sena informationen!

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar