14 Jun 2019 08:06 | 14 Jun 2019 09:06

Strömavbrott i Mellanbäck, Hultet och Vällust

Fredagen den 14 juni klockan 08:00-09:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Mellanbäck, Hultet och Vällust med omnejd. Information ska skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar