06 Nov 2018 09:11 | 06 Nov 2018 12:11

Planerat strömavbrott på Topeliusvägen och Tegnervägen

Tisdagen den 6 november klockan 09:30-12:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Topeliusvägen och Tegnervägen. Information ska ha skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på underhållsarbete på elnätet.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar