11 Nov 2015 09:11 | 11 Nov 2015 12:11

Planerat strömavbrott på Tåkasjövägen, Granvägen och Stockvägen onsdagen den 11 november

Onsdagen den 11/11 klockan 09:30-12:30 planeras ett strömavbrott som berör boende på Tåkasjövägen, Granvägen och Stockvägen.

Information kommer skickas till berörda kunder via post.

Observera att nätet ska ändå betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar