13 Nov 2018 09:11 | 13 Nov 2018 12:11

Planerat strömavbrott på Strandplan

Tisdagen den 13 november klockan 09:30 -12:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Strandplan. Information ska ha skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på ett akut underhållsarbete och vi beklagar den sena informationen.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar