04 Oct 2018 08:10 | 04 Oct 2018 09:10

Planerat strömavbrott på Rislyckevägen och Byabacken

Torsdagen den 4 oktober klockan 08:00-09:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Rislyckevägen och Byabacken i Gränum, idrottsplats. Information ska ha skickats till berörda kunder.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar