25 Nov 2017 09:11 | 25 Nov 2017 23:11

Planerat strömavbrott på Norra Ringvägen

Lördagen den 25 november klockan 09:00-13:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Norra Ringvägen med anläggningsadress Komponentvägen.

Avbrottet beror på underhåll och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar