21 Sep 2018 07:09 | 21 Sep 2018 16:09

Planerat strömavbrott på Ljusarydsvägen

Fredagen den 21 september klockan 07:30-08:30 och 15:00-16:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Ljusarydsvägen. Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar. Information ska ha skickats till berörda kunder.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar