24 Jan 2019 06:01 | 24 Jan 2019 07:01

Planerat strömavbrott på Furumovägen och Ysanevägen

Torsdagen den 24 januari klockan 06:00-07:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Furumvägen och Ysanevägen. Information ska skickats till berörda kunder.

Avbrottet beror på ombyggnadsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar