17 Nov 2015 14:11 | 17 Nov 2015 15:11

Planerat strömavbrott på delar av Vilboksvägen och Västra Storgatan tisdagen den 17 november

Tisdagen den 17/11 klockan 14:00-15:00 planeras ett strömavbrott som berör boende på Vilboksvägen 1, 3, 5 och Västra Storgatan 13, 15, 17, 19, 21. 

På grund av ombyggnad och förstärkararbeten på våra elektriska anläggningar kommer strömleveransen till berörda att avbrytas under denna tiden.

Observera att nätet ska ändå betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar