18 Nov 2015 09:11 | 18 Nov 2015 11:11

Planerat strömavbrott på delar av Vilboksvägen, Jägargatan och Västra Storgatan onsdagen den 18 november

Onsdagen den 18/11 klockan 09:30-11:00 planeras ett strömavbrott som berör boende på Vilboksvägen 7, 9, 11, Jägargatan 34, 36, 38 och Västra Storgatan 44. 

På grund av ombyggnad och förstärkararbeten på våra elektriska anläggningar kommer strömleveransen till berörda att avbrytas under denna tiden.

Observera att nätet ska ändå betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar