20 Nov 2015 09:11 | 20 Nov 2015 10:11

Planerat strömavbrott på delar av Tåkasjövägen fredagen den 20 november

Fredagen den 20/11 klockan 09:30-10:00 planeras ett strömavbrott som berör boende på Tåkasjövägen 32-38.  

På grund av ombyggnad och förstärkararbeten på våra elektriska anläggningar kommer strömleveransen till berörda att avbrytas under denna tiden.

Observera att nätet ska ändå betraktas som strömförande. 

Aktuella driftstörningar