27 Nov 2018 08:11 | 27 Nov 2018 15:11

Planerat strömavbrott i Vilboken

Tisdagen den 27 november klockan 08:00-15:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Vilboken på Ingenjörsgatan, Bruksgatan, Timmermansgatan, Jägaregatan, Smedgatan, Skyttevägen, Svarvarevägen och Pressaregatan. Information ska skickats till berörda kunder.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar