13 Sep 2019 10:09 | 13 Sep 2019 12:09

Planerat strömavbrott i Valje

Fredagen den 13 september klockan 10:00-12:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på Vidriksbergsvägen, Bergsvägen och Dalvägen. Information har skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande!

Aktuella driftstörningar