10 Oct 2017 08:10 | 10 Oct 2017 23:10

Planerat strömavbrott i Torsteboda, Brinkamåla och Ruan

Tisdagen den 10 oktober klockan 08:30-09:30 samt 15:00-16:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på gatorna Torstebodavägen, Mellanbäcksvägen, Gränumsdalsvägen, Brinkamålavägen och Ruevägen i Torsteboda och Brinkamåla.

Klockan 11:00-14:00 planeras dessutom ett strömavbrott som endast berör fastigheter på Ruevägen.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar