03 Oct 2017 09:10 | 04 Oct 2017 00:10

Planerat strömavbrott i Torsteboda och Brinkamåla

Tisdagen den 3 oktober klockan 09:00-13:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter på gatorna Torstebodavägen, Mellanbäcksvägen, Brinkamålavägen, Gränumsdalsvägen och Ruevägen i Torsteboda och Brinkamåla.

Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar