13 Jun 2019 09:06 | 13 Jun 2019 12:06

Planerat strömavbrott i Rönås och Slagesnäs

Torsdagen den 13 juni klockan 13:00-15:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Rönås och Slagesnäs. Information ska skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar