10 Jun 2019 13:06 | 10 Jun 2019 15:06

Planerat strömavbrott i Rönås och Slagesnäs

Måndagen den 10 juni klockan 13:00-15:00 planeras ett strömavbrott som berör fastigheter i Rönås och Slagesnäs. Information ska skickats till berörda kunder. Avbrottet beror på ombyggnad och förstärkningsarbete på våra elektriska anläggningar.

Observera att nätet ändå ska betraktas som strömförande.

Aktuella driftstörningar